עסק עצמאי או חברה

כאשר בוער בכם ניצוץ היזמות ומתחילים לרוץ לכם בראש כל מיני רעיונות, בסופו של דבר מגיע הרגע שצריך להפוך אותם לפעילויות אופרטיביות אשר יביאו להגשמת החזון. אחת הסוגיות שאיתה תצטרכו להתמודד היא האם תבחרו בהקמת עסק עצמאי או חברה. זוהי שאלה בעלת משמעויות משפטיות, חשבונאיות ומשמעויות מיסוי. בעצם עומדות בפניכם האפשרויות לפתוח עוסק מורשה או עוסק פטור מצד אחד ופתיחת חברה מהצד השני.

על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה, יש להבין שישנם שיקולים שונים וגם אילוצים; כלומר לא תמיד יש לכם את החופש לבחור, זה גם תלוי באופי העסק. על מנת לקבל את ההחלטה יש לפנות לייעוץ עסקי או להתייעץ עם רואה חשבון. במאמר זה נביא לכם את עיקרי ההבדלים בין עסק עצמאי לבין חברה בע”מ.

תכנית מינוף
לעסקים של
בנאדם אחד 

סט הכלים ש ONE
MAN SHOW  צריכים

עסק עצמאי לעומת חברה בע”מ

עסק עצמאי יכול להיות שותפות, עוסק מורשה או עוסק פטור. בכל אחת מהאפשרויות הנ”ל העסק רשום על שם בעליו. מבחינה משפטית זה אומר שבעלי העסק והעסק עצמו הם אותה ישות משפטית. במצב כזה תביעה משפטית נגד העסק היא תביעה נגד הבעלים. מצב זה מעמיד בסיכון את נכסיו הפרטיים של בעל העסק. כאשר מקימים חברה בע”מ המצב שונה. חברה בע”מ היא האחראית לפעילויות ולתוצאות ולא בעלי המניות. על פעולה משפטית היא נגד החברה ולא נגד בעליה. ישנם מקרים חריגים בהם בתי משפט מטילים את האחריות על בעלי המניות (הרמת מסך), אך אלו הם מקרים בהם הוכח כי בעלי המניות פעלו בחוסר תום לב.

פעילות עסקית תמיד כוללת סיכונים ואחריות ומכאן שהיא תמיד חשופה לתביעות משפטיות. מי שפועל בסביבה עתירת סיכונים משפטיים, מוטב לו לבחור בחברה בע”מ.

הבדלים גדולים יש גם במיסוי. עצמאי מחויב בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי שהם נגזרת של גובה הכנסתו. חברה בע”מ משלמת במקום מס הכנסה מס חברות העומד היום על 23% והיא אינה נדרשת לשלם תשלומי ביטוח לאומי )כלומר החברה אינה ישות מבוטחת(. במידה והחברה משלמת את יתרת הרווח כדיבידנד לבעלי המניות, חל עליו עוד מס של 30%, זה מביא אותנו לנטל מס מצטבר של 46.1%. עסק עצמאי המגיע להכנסות גבוהות יכול להגיע למדרגת מס מקסימלית של 47% ו 3% מס יסף המוטל על בעלי הכנסות גבוהות. זה מביא אותנו ל 50% מס. זה יותר ממס חברות ובהחלט יכול להיות שיקול לפתוח חברה בע”מ.

 קבל 5 טיפיםמקדמי עסקים

כל מה שנשאר זה למלא פרטים .

 

ישנם עוד הבדלים נוספים הקשורים להשקעות הוניות, פיצויים בעת פרישה ועוד. המסקנה היא שיש לבדוק היטב את שיקולי המס השונים ולהיעזר בליווי עסקי ורואה חשבון. התמונה היא די מורכבת וישנם שיקולים לכאן או לכאן.

נקודה נוספת, חברה בע”מ נאלצת לבצע הנהלת חשבונות כפולה, דבר המייקר את עלויות הנהלת החשבונות של העסק. כמו כן היא מחויבת להגיש דוחות מורכבים יותר וזה מתווסף לעלויות. עסק עצמאי יכול להסתפק בהנהלת חשבונות חד צדדית ואת דוחות המס שלו כל יועץ מס יכול לבצע, אין צורך ברואה חשבון. לסיכום, בבואכם לפתוח עסק עליכם לבדוק את כל ההיבטים והשיקולים ולקבל החלטה מושכלת בהתאם לנסיבות.

זוכרים שאמרתי בהתחלה שבהחלטה בין עסק עצמאי לחברה בע”מ ישנם שיקולים, אך גם אילוצים. ובכן בנוגע לאילוצים חשוב לציין כי בעלי מקצועות חופשיים כמו רואי חשבון ועורכי דין, אינם יכולים לפעול במסגרת חברה בערבון מוגבל, הדבר נובע מתוך האתיקה המקצועית.

ולקראת סיום ישנו שיקול נוסף שלא הזכרנו, הוא אינו נוגע לתחום המשפטי או לענייני המיסוי. אני מדבר על היוקרה של חברה בע”מ. מסתבר שחברה בע”מ שולחת מסר יותר יוקרתי – תדמיתי אשר יכול לתרום לעסק מבחינה שיווקית, גם דבר שעליכם לקחת בחשבון.